stenläggning-stockholm-header

Trädgårdsanläggning

Utöver stenläggning i Stockholm har vi kompetenser inom alla trädgårdsrelaterade områden. Utöver att vi kan hjälpa er som vill lägga trädgårdsplattor kan vi anlitas för att verkställa er trädgårdsdesign i Stockholm. Vi är ett företag som har valt att specialisera oss på markanläggning och kan på ett enkelt sätt ta oss an er trädgårdsanläggning. Vi utgår från den skiss ni har för er framtida trädgård och planerar därefter vårt arbete så att vi kan leva upp till era önskemål.

Vi hjälper er som skall anlägga trädgård i Stockholm

När man skall anlägga en trädgård från grunden är det ofta nödvändigt att flytta på jordmassor och om man vill ha en trädgård med höjdskillnader i vissa fall även tillföra den nödvändiga jordmängden. Vi utför alla dessa grävarbeten som är nödvändiga och har tillgång till den utrustning som krävs för arbetet. Om ni önskar kan våra trädgårdsmästare vara behjälpliga med att ge råd kring er trädgårdsplanering i Stockholm och det är även de som, efter att alla markarbeten är gjorda, tar hand om att plantera era blommor, träd och buskar samt sår gräsmatta.

Trädgårdsanläggning

En kvalitativ trädgårdsanläggning i Stockholm

Vi finns till för att hjälpa er med er trädgårdsplanering i Stockholm och hos oss är ni garanterade:

  • Hjälp av personal med lång erfarenhet inom sina områden
  • Att vi arbetar för att verkställa era skisser på ett ändamålsenligt sätt
  • Att vi tar ansvar för helheten av arbetet och gör en slutbesiktning med er

Vi debiterar en bra kostnad för att anlägga trädgård

När ni kontaktar oss för att få en trädgårdsanläggning i Stockholm genomförd är vi noga med att ta fram en offert för arbetet så att ni på förhand vet vad våra tjänster kostar. När ni har en skiss på er trädgård kan vi göra en grovkalkyl av kostnaderna. Hör av er via mejl eller telefon för att ta emot ett pris för att anlägga trädgård så återkommer vi till er så snabbt vi kan. Vi ser fram emot att få hjälpa er förverkliga de planer ni har!

Behöver ni hjälp med trädgården? Vi hjälper dig!